çöle kýyýsý olan kentlerin
limanlarý sýkýcý olur
kuþ uçar gemi geçmez,
kervan zaman içinde.
böyle kentlerde insan
fýrtýna gibi sever,
sevdiði için aðlamayý.

hangi türküde sevmekten bahsedilse
ben hicaz olurum
elimi ýslatýr elinin teri
ziyan olurum

seni sevmekle ýslanýr akþam sefalarým
hangi türküde sevmekten bahsedilse
bu çölde ben
"þair burada yaþadýðý kenti çöle benzetiyor"da
bahsedilen þair olurum!

Toda la informacion sobre Yýlmaz Erdoðan. Biografia, letras de canciones, fotografias, discografia, noticias, curiosidades, etc. Letra Çöl Daha Ýyi - Yýlmaz Erdoðan con vídeo musical para escuchar la canción