adýný anmak güzeldi
dost aðýzlarda sana dair cümlelerin ýslatýlmasý
adýný anmak
yüksek sesle, kimsesiz gecelerin düþsel avuntularýna
sýrt çevirip senden söz açmak
biraz gülünç, biraz sitemkar
güzeldi
adýnýn türkçedeki yankýsý özeldi

Seninle yoðurt yemek, kendi Kanlýcanlý, sülalesi
Kandilli yoðurtcunun mekanýnda
Denize amors durup, yüzüne
cepheden bakmak güneþli bir mavilikle güzeldi

ipe sapa konuþlanmaz bahanelerle elini tutmak,
yüzünde
yüz yýllýk bir hasreti gidermek güzeldi

Güzeldi’li geçmiþ zamanlarý düþünüyorum þimdi
Cümlelerimiz öznesiz Umursayan yok Kanlýca’daki
yoðurdu

Ve eþikteki öpücük, tarih bilinci olmayan bir aþkýn
mührüdür artýk

Toda la informacion sobre Yýlmaz Erdoðan. Biografia, letras de canciones, fotografias, discografia, noticias, curiosidades, etc. Letra Baþkalaþan Aþk - Yýlmaz Erdoðan con vídeo musical para escuchar la canción